Lugn&Ro Akademin optimerar kvalitetsparametrar i äldreomsorgen

BraineHealth Nyheter

Lugn&Ro Akademin har nyligen rekryterat sin första examensarbetare från KTH för att optimera kvalitetsparametrar inom äldreomsorgen. Examensarbetet pågår under en termin med examinator från Avdelningen för Optimeringslära och Systemteori, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Med begränsade resurser inom äldreomsorgen är det viktigt att dessa resurser används på bästa sätt inom kvalitetsramar som sätts upp av beställaren. Kan vi tänka smartare runt knappa resurser …