Lugn&Ro Akademin – Utvecklar artificiellt tänkande robotar för sjukvården

BraineHealth Nyheter

Lugn & Ro Akademin utvecklar artificiellt tänkande robotar för vården Lugn & Ro Akademin utvecklar AI robotar med tillämpning inom vården. En softistikerad kognitiv robot kan till exempel diskutera olika hälsofrågor med sin patient eller behörig vårdpersonal. Den mest avancerade roboten har ett människoliknande ansikte som automatiskt anpassar sig för vårdsituationen. Denna robot ställer likt sjukvårdspersonal frågor om individens hälsotillstånd …

Lugn&Ro Academy develops AI robots with applications in healthcare.

BraineHealth ai, robotics

Lugn & Ro Academy develops AI robots with applications in healthcare. Lugn&Ro develops a sophisticated cognitive robot can discuss various health issues with their patient or healthcare staff. The most advanced robot has a human-like face that automatically adjusts to the healthcare situation. This robot equips healthcare professionals with questions about the health status of the individual as well as …