BraineHealth utvecklar e-hälsotjänsten Citikliniken Labs som erbjuder hälsoanalyser över nätet

BraineHealth Citikliniken Labs Sverige, Nyheter

BraineHealth AB har tillsammans med vårdgivaren Citikliniken Sverige AB tagit fram e-hälsotjänsten Citikliniken Labs som erbjuder hälsoanalyser över nätet för den svenska marknaden. BraineHealth har utvecklat en e-hälsotjänst där kunder med ett enkelt blodprov kan få mer kunskap om sin hälsostatus. Tjänsten, Citikliniken Labs, har utvecklats tillsammans med vårdgivaren Citikliniken Sverige AB som driver en vårdcentral i Stockholm Läns Landsting …

BraineHealth – Diabetio Diagnoser bedömer din risk för diabetes typ II

BraineHealth Diabetio Sverige, Nyheter

Diabetio Diagnoser bedömer din risk för diabetes typ II BraineHealth (tidigare Lugn&Ro Akademin) utvecklar Diabetio – en social robot med artificiell intelligens som hjälper patienten med sin egenvård. Diabetio är en unik kombinerad röst- och mobilupplevelse där patienten alltid kan ha med sig Diabetio. Diabetio utvecklas i samarbete med patienter och vårdpersonal, vilket gör att vi kan fokusera på att lösa …

Diabetio, din personliga hälsorobot

BraineHealth Nyheter

Diabetio – Din personliga hälsorobot Lugn&Ro Akademin utvecklar hälsoroboten Diabetio. Tjuvtitta på vår video nedan och se en skymt av framtidens diabetesvård. Diabetio blir både din följe- och ledsagare Diabetio är skärpt. Han håller koll på ditt socker och medicinering. Han ger råd om din hälsa (om du vill) och är allmänt trevlig. Diabetio gillar att lära sig mer om dig och …

Lugn&Ro Akademin – Utvecklar artificiellt tänkande robotar för sjukvården

BraineHealth Nyheter

Lugn & Ro Akademin utvecklar artificiellt tänkande robotar för vården Lugn & Ro Akademin utvecklar AI robotar med tillämpning inom vården. En softistikerad kognitiv robot kan till exempel diskutera olika hälsofrågor med sin patient eller behörig vårdpersonal. Den mest avancerade roboten har ett människoliknande ansikte som automatiskt anpassar sig för vårdsituationen. Denna robot ställer likt sjukvårdspersonal frågor om individens hälsotillstånd …

Lugn&Ro Robotics – Vänliga robotar i äldreomsorgen

BraineHealth Nyheter

Lugn&Ro Robotics – Utvecklar tjänster i äldrevården med vänliga robotar. Lugn&Ro Robotics är ett programområde hos Lugn&Ro Akademin som utreder och utvecklar möjligheter att införa humanoider (s.k människoliknande) robotar inom vård och omsorg. Robotar i vården är både kontroversiellt, växande och utmanande och antas av många som med annan teknikutveckling att bli en normal vardag i framtiden och där den kan …

Lugn&Ro Doktorn – Kostnadsfri doktor på nätet för hela Stockholms Läns Landsting.

BraineHealth Citikliniken24, Nyheter

Lugn&Ro Doktorn – Kostnadsfri doktor på nätet för hela Stockholms Läns Landsting. När du listat dig hos Husläkaren Lugn&Ro kan du nu helt kostnadsfritt få möjlighet att träffa en doktor på nätet med videosamtal via dator eller mobil. Detta är helt unikt eftersom avtalen med länets beställare bygger på att videosamtal likställs med telefonsamtal. För att komma åt tjänsten loggar du in med …

Lugn&Ro Akademin lanserar Online Doktorn

BraineHealth Citikliniken24, Nyheter

Lugn&Ro Akademin lanserar Lugn&Ro Doktorn – Din doktor på nätet.  Lugn&Ro Akademin har sedan en tid utvecklat ett digitalt verktyg så att patienter kan träffa sin doktor direkt på nätet. Patienten loggar in med sitt BankID för säker identifiering och kan sedan boka tid i en kalender eller få chat-svar. Patienten träffar sin läkare via video i ett virtuellt läkarrum …

Lugn&Ro Akademin optimerar kvalitetsparametrar i äldreomsorgen

BraineHealth Nyheter

Lugn&Ro Akademin har nyligen rekryterat sin första examensarbetare från KTH för att optimera kvalitetsparametrar inom äldreomsorgen. Examensarbetet pågår under en termin med examinator från Avdelningen för Optimeringslära och Systemteori, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Med begränsade resurser inom äldreomsorgen är det viktigt att dessa resurser används på bästa sätt inom kvalitetsramar som sätts upp av beställaren. Kan vi tänka smartare runt knappa resurser …

Lugn&Ro Akademin´s styrgrupp tar form

BraineHealth Nyheter

Lugn&Ro Akademin formerar sin styrgrupp för att bättre uppnå målen med verksamheten. I styrgruppen igår nu följande nya medlemmar: Kurt Pettersson (C), professor i Limnologi (prefekt för Erkenlabbet), ordförande i Roslagens Sparbank och styrelsemedlen i Campus Roslagen. Ulf Linderholm, VD för Campus Roslagen I styrgruppen ingår även tillsvidare företagets styrelse. Styrgruppen ska arbeta med strategiarbete, finansieringsfrågor, nätverkande och bedömningar av …

Lugn&Ro Akademin startar på Campus Roslagen

BraineHealth Nyheter

Lugn&Ro öppnar ny verksamhet på Campus Roslagen i nya lokaler. I den nya verksamheten, Lugn&Ro Akademin, ska olika projekt utvecklas som för verksamheter inom vård och omsorg framåt, utbildningsinsatser och digitalisering. Alla sådana projekt kan komma kommunens patienter och omsorgstagare till gagn och ambitionen är att det även ska få nationellt intresse. Specifika projekt och resultat kommer att offentliggöras och …