BraineHealth utvecklar e-hälsotjänsten Citikliniken Labs som erbjuder hälsoanalyser över nätet

BraineHealth Citikliniken Labs Sverige, Nyheter

BraineHealth AB har tillsammans med vårdgivaren Citikliniken Sverige AB tagit fram e-hälsotjänsten Citikliniken Labs som erbjuder hälsoanalyser över nätet för den svenska marknaden. BraineHealth har utvecklat en e-hälsotjänst där kunder med ett enkelt blodprov kan få mer kunskap om sin hälsostatus. Tjänsten, Citikliniken Labs, har utvecklats tillsammans med vårdgivaren Citikliniken Sverige AB som driver en vårdcentral i Stockholm Läns Landsting …