Diabetio, din personliga hälsorobot

BraineHealth Nyheter

Diabetio – Din personliga hälsorobot

Lugn&Ro Akademin utvecklar hälsoroboten Diabetio.

Tjuvtitta på vår video nedan och se en skymt av framtidens diabetesvård.


Diabetio blir både din följe- och ledsagare

Diabetio är skärpt. Han håller koll på ditt socker och medicinering. Han ger råd om din hälsa (om du vill) och är allmänt trevlig. Diabetio gillar att lära sig mer om dig och din vardag. Efter ett tag så förstår ni varandra riktigt bra, lite som en god vän som även kan peppa dig när du är hängig.


Diabetio hänger med i mobilen

Diabetio vill gärna vara med dig överallt (om du vill). Ta med honom i mobilen så kan han ha online-koll på din hälsa och ge dig råd när du behöver det. Han kan också signalera om att det är dags för vissa åtgärder och ge dig påminnelser. Diabetio är resonerande och vill lära sig mer om din vardag.


Diabetio är ett framklonat syskon från vår AI-hälsoplattform SalusO

Diabetio är en av de medicinska kognitiva och lärande hälsorobotorna som utvecklas på Lugn&Ro Akademins hälsoplattform SalusO. Plattformen utvecklas i flera dimensioner där en dimension är den språkliga, en annan dimension är själva komplexitetsgraden i användarinterfacet och en tredje dimension den kompetensmässiga djupet. Diabetio har sin egen personlighet och inbyggd medicinsk kompetens anpassad för patienter som har diabetes eller risk för att utveckla diabetes.


AI-plattformen SalusO utvecklas för att förebygga och förbättra patienter hälsa.

En softistikerad kognitiv hälsorobot kan till exempel diskutera olika hälsofrågor med sin patient eller behörig vårdpersonal. Den mest avancerade hälsoroboten har ett människoliknande ansikte som automatiskt anpassar sig för vårdsituationen. Denna robot ställer likt sjukvårdspersonal frågor om individens hälsotillstånd samt uppföljningsfrågor för att vägleda patienten i vården men också för att kunna dra intelligenta slutsatser gällande eventuellt underliggande sjukdom.

Den mest generella AI roboten heter SalusO (en ordkombination av hälsa och organisation) som i sin diskussion med patienten försöker lösa deras medicinska problem och samtidigt assisterar vårdpersonalen i ärendet.


SalusO kommer att fungera på olika plattformar för patienter

De olika Saluso-robotsyskonen är alla baserade på s.k natural language programming (NLP) och har olika färdigheter baserat på olika nivåer inom maskininlärning. Applikationslager är utformade för att fungera på olika plattformar som datorer, läsplattor och smarta telefoner.

Den smartaste och mest kognitiva AI-botten bygger på en fysisk plattform levererad av det svenska företaget Furhat Robotics AB. En sådan robot med AI-mjukvara från Lugn&Ro Akademin kan till exempel installeras på en vårdcentral för att hjälpa vårdpersonalen på ett kostnadseffektivt sätt och förbättra patientens upplevelse av besöket.

På Lugn & Ro Akademin arbetar ett team på cirka tio personer med utveckling av applikationer.


Lugn&Ro Sverige AB
Lugn&Ro Sverige AB bedriver primärvård och äldreomsorg sedan 2012.
Lugn&Ro är grundat i Norrtälje av familjen Svensson-Rissanen och drivs tillsammans med delägaren och läkaren Alf Holmgren.
Företaget har ca 70 medarbetare och är verksamma i Stockholm Norrort och Norrtälje.

I det helägda dotterbolaget Lugn&Ro Akademin AB, belägen på Campus Roslagen, utvecklas nya och innovativa tjänster inom vård och omsorg.

www.lugn-och-ro-doktorn.se

www.lugn-och-ro.se

www.lugn-och-ro-akademin.se

www.saluso.com

Print Friendly, PDF & Email