Lugn&Ro Akademin startar på Campus Roslagen

BraineHealth Nyheter

Lugn&Ro öppnar ny verksamhet på Campus Roslagen i nya lokaler. I den nya verksamheten, Lugn&Ro Akademin, ska olika projekt utvecklas som för verksamheter inom vård och omsorg framåt, utbildningsinsatser och digitalisering. Alla sådana projekt kan komma kommunens patienter och omsorgstagare till gagn och ambitionen är att det även ska få nationellt intresse. Specifika projekt och resultat kommer att offentliggöras och lanseras vid senare tidpunkt. Namnet Akademin har valts för att innehållen i projekten bör hålla en hög akademisk nivå och i samverkan med högskolor. Akademin har inte någon formell examinationsrätt.

Grundtanken i vår ambition är att fungera som en regional tillväxtmotor med en inbyggd innovationskatapult för stöd att utveckla och eventuellt kommersialisera produkter och tjänster inom vård och omsorg. Vi har hög kompetens i vår egen verksamhet med flera utvecklingsprojekt som vi vill konsolidera i en egen verksamhetsgren och utveckla vidare, säger Roger Svensson som formellt har lagt verksamheten i ett Lugn&Ro Sverige AB helägt dotterbolag Lugn&Ro Akademin AB. Campus Roslagen är som klippt och skuren för utbildning och forskningsverksamhet med en trevlig miljö och annan anpassad infrastruktur, fortsätter Roger, som också framhåller all form av entreprenörsskap och inte minst socialt entreprenörskap.

Vi välkomnar Lugn&Ro Akademin till Campus Roslagen, säger Ulf Linderholm VD för Campus Roslagen. Campus Roslagen har en ändamålsenlig infrastruktur för studenter med studentlägenheter, IT, utbildninglokaler och i övrigt en trevlig miljö. Här samverkar utvecklingsinriktade företag och offentliga arbetsgivare med högskolor och utbildningsföretag. Vi ser självklart fram emot hur vi på bästa sätt kan stötta och hjälpa till att utveckla detta spännande inititativ, säger Ulf Linderholm.

Lugn&Ro Akademin har påbörjat en rekrytering både organisatoriskt och med projektmedarbetare för att utveckla vidare en del av de projekt som ännu är i en tidig fas. Till viss del kommer projekten att finansieras med ägarnas egna medel men avsikten är att kontinuerligt söka medel från externa källor för att påskynda utveckling av intressanta idéer. Akademin ska finansieras med externa projektstöd, donationer och frukterna av eventuell kommersialisering.

Vi kommer att ha en formell invigning av lokalerna efter årsskiftet, meddelar Roger Svensson

För mer information om Lugn&Ro Akademin besök vår hemsida

www.lugn-och-ro-akademin.se

Print Friendly, PDF & Email