Lugn&Ro Akademin´s styrgrupp tar form

BraineHealth Nyheter

Lugn&Ro Akademin formerar sin styrgrupp för att bättre uppnå målen med verksamheten.

I styrgruppen igår nu följande nya medlemmar:

Kurt Pettersson (C), professor i Limnologi (prefekt för Erkenlabbet), ordförande i Roslagens Sparbank och styrelsemedlen i Campus Roslagen.

Ulf Linderholm, VD för Campus Roslagen

I styrgruppen ingår även tillsvidare företagets styrelse. Styrgruppen ska arbeta med strategiarbete, finansieringsfrågor, nätverkande och bedömningar av inkomna projekt.

Lugn&Ro Akademin väkomnar de nya medlemmarna vilka ger ett starkt bidrag till verksamheten med sin ambition av lokal tillväxt och nätverk.

Akademin har under uppstartsarbetet engagerat en examensarbetare från KTH och ett ledningsstöd med primärvårdserfarenhet.

Lugn&Ro Akademin är en gren av Lugn&Ro Sverige AB som är verksamt inom primärvård och äldreomsorg. Akademin har ambitionen att verka som lokal tillväxtmotor inom området genom att utveckla både interna och externa projekt samt kommersialisering. Akademin ska finansieras med externa projektstöd, donationer och frukterna av eventuell kommersialisering. Lugn&Ro är beläget på Campus Roslagen.

För mer information om Lugn&Ro Akademin besök vår hemsida

www.lugn-och-ro-akademin.se

Print Friendly, PDF & Email