BraineHealth utvecklar e-hälsotjänsten Citikliniken Labs som erbjuder hälsoanalyser över nätet

BraineHealth Citikliniken Labs Sverige, Nyheter

BraineHealth AB har tillsammans med vårdgivaren Citikliniken Sverige AB tagit fram e-hälsotjänsten Citikliniken Labs som erbjuder hälsoanalyser över nätet för den svenska marknaden.

BraineHealth har utvecklat en e-hälsotjänst där kunder med ett enkelt blodprov kan få mer kunskap om sin hälsostatus. Tjänsten, Citikliniken Labs, har utvecklats tillsammans med vårdgivaren Citikliniken Sverige AB som driver en vårdcentral i Stockholm Läns Landsting under namnet Citikliniken Hälsocentral Norrtälje.

E-hälsotjänsten Citikliniken Labs är idag en kommersiell webbshop och återfinns på Citiklinikens hemsida.

I korthet erbjuder Citikliniken Labs ca 50 olika hälsoanalyser där kunden kan välja mellan specifika hälsomarkörer, hälsopaket anpassade för kvinnor och män eller fitness- och prestationspaket för den som tränar med olika intensitet. Kunden beställer sitt test över nätet och kan sedan gå till en valfri mottagning för blodprovstagning som Citikliniken är uppkopplat mot. Blodprovet analyseras sedan på t.ex Karolinska Universitetslaboratoriet och sammanställs. Citikliniken Labs läkare sammanställer sedan analyssvaret med rekommendationer som kunden kan ta del av inom en vecka.

– Det finns en intressant styrka i att utveckla e-hälsotjänster med en testbädd såsom vår egen vårdcentral med en komplett infrastruktur för hälsotester, säger Roger Svensson, VD för BraineHealth.

– Hälsoanalys via blodprov ger en bild eller baslinje av din nuvarande hälsostatus, säger Isabella Svensson, vice VD för BraineHealth.

Roger Svensson
CEO, PhD
roger.svensson@brainehealth.com

Isabella Svensson Rissanen
vice VD
isabella.svensson@brainehealth.com

BraineHealth erbjuder globala skalbara e-hälsotjänster baserad på kombinerad artificiell intelligens och robotik.

Print Friendly, PDF & Email