Lugn&Ro Akademin – Utvecklar artificiellt tänkande robotar för sjukvården

BraineHealth Nyheter

Lugn & Ro Akademin utvecklar artificiellt tänkande robotar för vården

Lugn & Ro Akademin utvecklar AI robotar med tillämpning inom vården.

En softistikerad kognitiv robot kan till exempel diskutera olika hälsofrågor med sin patient eller behörig vårdpersonal. Den mest avancerade roboten har ett människoliknande ansikte som automatiskt anpassar sig för vårdsituationen. Denna robot ställer likt sjukvårdspersonal frågor om individens hälsotillstånd samt uppföljningsfrågor för att vägleda patienten i vården men också för att kunna dra intelligenta slutsatser gällande eventuellt underliggande sjukdom.

Den mest generella AI roboten heter SalusO (en ordkombination av hälsa och organisation) som i sin diskussion med patienten försöker lösa deras medicinska problem och samtidigt assisterar vårdpersonalen i ärendet.

SalusO kommer att saluföras med olika personliga kompetenser beroende på aktuell medicinsk kategori t.ex som assistent inom diabetes eller hjärtsjukdomar. De olika kompetensområdena eller AI-personligheterna är också sömlöst sammanlänkade på ett sätt så att diabetes-experten även internt kan diskutera ett medicinskt problem med expertis inom hjärtsjukdomar. På detta sätt kan patienten till exempel att uppleva ett tvärvetenskapligt anamnesupptag vid första besöket.

                                Det är coolt och roligt att utveckla tjänster som verkligen kommer att göra skillnad

                                                        Arvid Svensson, MSc Biotech (kandidat)

De olika Saluso-robotarna är alla baserade på s.k natural language programming (NLP) och har olika färdigheter baserat på olika nivåer inom maskininlärning. Applikationslager är utformade för att fungera på olika plattformar som datorer, läsplattor och smarta telefoner.

Den smartaste och mest kognitiva AI-botten bygger på en plattform levererad av det svenska företaget Furhat Robotics AB. En sådan robot med AI-mjukvara från Lugn&Ro Akademin kan till exempel installeras på en vårdcentral för att hjälpa vårdpersonalen på ett kostnadseffektivt sätt och förbättra patientens upplevelse av besöket.

På Lugn & Ro Akademin arbetar ett team på cirka tio personer med utveckling av applikationer och applikationslager.

Lugn&Ro Sverige AB
Lugn&Ro Sverige AB bedriver primärvård och äldreomsorg sedan 2012.
Lugn&Ro är grundat i Norrtälje av familjen Svensson-Rissanen och drivs tillsammans med delägaren och läkaren Alf Holmgren.
Företaget har ca 70 medarbetare och är verksamma i Stockholm Norrort och Norrtälje.

I det helägda dotterbolaget Lugn&Ro Akademin AB, belägen på Campus Roslagen, utvecklas nya och innovativa tjänster inom vård och omsorg.

www.lugn-och-ro-doktorn.se

www.lugn-och-ro.se

www.lugn-och-ro-akademin.se

www.saluso.com

 

Print Friendly, PDF & Email