Lugn&Ro öppnar akademi på Roslagen Campus

BraineHealth Nyheter

Lugn&Ro Sverige AB som nyligen belsutat att öppna en egen akademi, Lugn&Ro Akademin, kommer att förlägga sina lokaler på Campus Roslagen i Norrtälje.

– Campus Roslagen kommer att bli en en ideal miljö att utveckla ett mindre akademiprojekt som redan idag fungerar som ett typiskt studentcampus, säger Roger Svensson VD för Lugn&Ro Sverige AB.

Lugn&Ro Akademin är ingen formell utbildningsinstitution med examinationsrätt.

– Här finns goda möjligheter att rekrytera projekt-medarbetare både lokalt, från Uppsala och Stockholm med dessas närheter till Norrtälje. Det kan vara studenter som hos oss kan skriva sin examinationsuppsats eller göra sitt examensarbete, fortsätter Roger

Nästa steg för Lugn&Ro Akademin är att diskutera projektet med ansvariga på Campus Roslagen och sedan titta närmare på olika finansieringslösningar som i grunden ska bygga på viss finansiering från den egna verksamheten, donationer och ansökningar av medel från olika fonder. Verksamheten är tänkt att vara igång i slutet av året.

Print Friendly, PDF & Email