Lugn&Ro Akademin optimerar kvalitetsparametrar i äldreomsorgen

BraineHealth Nyheter

Lugn&Ro Akademin har nyligen rekryterat sin första examensarbetare från KTH för att optimera kvalitetsparametrar inom äldreomsorgen.
Examensarbetet pågår under en termin med examinator från Avdelningen för Optimeringslära och Systemteori, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Med begränsade resurser inom äldreomsorgen är det viktigt att dessa resurser används på bästa sätt inom kvalitetsramar som sätts upp av beställaren.

Kan vi tänka smartare runt knappa resurser med hjälp av matematiska modeller och kanske till och med öka kvaliteten?

Att optimera scheman och rutter inom servicetransportnäringen är ett gammalt optimeringsproblem och delvis tillämpligt på t.ex hemtjänsten. Här måste dock kvalitetsparametrar definieras korrekt utifrån brukarens perspektiv med många osäkerhetsfaktorer och inte minst med tanke på personalens arbetsmiljö.

Uppgiften beskriven i korthet är därför att maximera kvaliteten i äldreomsorgen för givna resurser.

Lugn&Ro Akademin är en gren av Lugn&Ro Sverige AB som är verksamt inom primärvård och äldreomsorg. Akademin har ambitionen att verka som lokal tillväxtmotor inom området genom att utveckla både interna och externa projekt samt kommersialisering. Akademin ska finansieras med externa projektstöd, donationer och frukterna av eventuell kommersialisering. Lugn&Ro är beläget på Campus Roslagen.

För mer information om Lugn&Ro Akademin besök vår hemsida

www.lugn-och-ro-akademin.se

Print Friendly, PDF & Email